Kontaktirajte nas: Ul. Dr. Irfana Ljubijankića bb7700 Bihać;
Više...
tel-fax:351-799; 351-800, e-mail: zjzusk@bih.net.ba,   Direktor: prim.dr.Zarina Mulabdić, spec.epidemiolog, tel-fax:351-799; 351-800, e-mail: zjzusk@bih.net.ba,   Služba socijalne medicine i organizacije zdravstva sa zdravstvenom...
Više...

Nalazite se na stranici:

Početna Usluge Usluge službe epidemiologije
Usluge Službe epidemiologije

RB

Naziv usluge

Opis usluge

Zakonska regulativa

Napomena

1.

Zdravstveni pregled osoba pod zdr. nadzorom

Na osnovu rezultata ispitanih uzoraka, te ljekarskog pregleda koji obuhvata pregled pluća i kože daje se stručno mišljenje tj. izdaje sanitarna knjižica

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti FBiH,

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti FBiH,

- Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom FBiH

U slučaju pozitivnog nalaza prijavljuje se kliconoštvo sanitarnoj inspekciji, a pacijent upućuje ordinirajućem ljekaru na liječenje

2.

Fakultativna imunizacije

2.1

Vakcinacija protiv bjesnoće

Ljekar specijalista-epidemiolog vrši procjenu indikacije za aplikaciju vakcine i imunoglobulina protiv bjesnila i izdaje se nalog za vaterinarsku stanicu, te dostavlja prijava ZZJZ FBiH

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti FBiH,

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti FBiH,

- Naredba o Programu Obaveznih imunizacija stanovništva protiv zaraznih bolesti FBiH

- Pravilnik o načinu sprovođenja Obavezne imunizacije, imunoprofilakse i hemoprofilakse protiv zaraznih bolest, te o osobama koje se podvrgavaju toj obavezi FBiH

- Pravilnik o uvjetima kojima motaju udovoljavati zdravstvene ustanove koje obavljaju imunizaciju protiv žute groznice i bjesnoće FBiH

Zaštita osoba ugrežnih od bjesnih ili nabjesnilo sumnjivih životinja,a provodi se kao preekspoziciona i postekspoziciona, vakcinom i imunglobulinom zavisno od epidemiološke indikacije

2.2

Vakcina protiv meningokoka

Na osnovu anamneze ljekar specijalista-epidemiolog odobrava vakcinaciju protiv meningokoka, a medicinski tehničar vrši aplikaciju iste

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti FBiH,

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti FBiH,

- Naredba o Programu Obaveznih imunizacija stanovništva protiv zaraznih bolesti FBiH

- Pravilnik o načinu sprovođenja Obavezne imunizacije, imunoprofilakse i hemoprofilakse protiv zaraznih bolest, te o osobama koje se podvrgavaju toj obavezi FBiH

Fakulatativna imunizacija se odnosi na posebne kategorije stanovništva, kao i osobe koje putuju u države koje zahtjevaju imunizaciju protiv određene bolesti. Za te osobe ova vakcinacija može biti obavezna ili preporučena

2.3

Vakcina protiv Hepatitisa B

Ljekar specijalista -epidemiolog prema epidemiološkim indikacijama odobrava određuje potrebu vakcinacije vakcinom protiv hepatitisa B, a aplikaciju iste vrši medicinski tehničar

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti FBiH,

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti FBiH,

- Naredba o Programu Obaveznih imunizacija stanovništva protiv zaraznih bolesti FBiH

- Pravilnik o načinu sprovođenja Obavezne imunizacije, imunoprofilakse i hemoprofilakse protiv zaraznih bolest, te o osobama koje se podvrgavaju toj obavezi FBiH

Vakcinacija protiv hepatitisa B sprovodi se ovisno o epidemiološkoj indikaciji kod raznih akcidentnih stanja, kod pacijenata sa hemodijalize, te populacije u riziku (zdr.radnici, ovisnici o IV drogama, kontakti)

2.4

Vakcina protiv sezonske gripe

Na osnovu anamneze ljekar specijalista-epidemiolog odobrava vakcinaciju protiv sezonskog gripa, a medicinski tehničar vrši aplikaciju iste

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti FBiH,

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti FBiH,

- Naredba o Programu Obaveznih imunizacija stanovništva protiv zaraznih bolesti FBiH

- Pravilnik o načinu sprovođenja Obavezne imunizacije, imunoprofilakse i hemoprofilakse protiv zaraznih bolest, te o osobama koje se podvrgavaju toj obavezi FBiH

Vakcinom protiv sezonskog gripa vakcinišu se prvenstveno rizične kategorije stanovništva (hronični bolesnici, imunokompromitovane osobe, zdravstveni radnici, prosvjetni radnici...), te osobe starije od 65 godina

3.

Izdavanje potvrda o vakcinaciji

Na osnovu uvida u karton vakcinacije pacijenta izdaje se ovjerena potvrda o vakcinaciji

- Nema.

Potvrde se izdaju na zahtjev pacijenta

4.

Obrada i izdavanje podataka za izradu seminarskih, maturskih i diplomskih radova

Na zahtjev korisnika usluge vrši se obrada i izdavanje traženih podataka

- Nema.

Podaci se izdaju na zahtjev korisnika usluge

 

Kurs higijenskog minimuma

Cijepljenje - imunizacija

Obavezni zdravstveni pregledi