Kontaktirajte nas: Ul. Dr. Irfana Ljubijankića bb7700 Bihać;
Više...
tel-fax:351-799; 351-800, e-mail: zjzusk@bih.net.ba,   Direktor: prim.dr.Zarina Mulabdić, spec.epidemiolog, tel-fax:351-799; 351-800, e-mail: zjzusk@bih.net.ba,   Služba socijalne medicine i organizacije zdravstva sa zdravstvenom...
Više...

Nalazite se na stranici:

Početna Usluge Usluge Službe socijalne medicine i organizacije zdravstva sa zdravstvenom statistikom i informatikom
Usluge Službe socijalne medicine i organizacije zdravstva sa zdravstvenom statistikom i informatikom

R/B

Naziv usluge

Opis usluge

Zakonska regulativa

Napomena

1.

Izrada zdravstveno statističkih izvještaja

1.1

Izvještaj o radu apoteka obr. br. 05, tab. 1, 2

Izvještaj o radu bolničko – stacionarnih ustanova obr.br.3-21-60

Izvještaj o broju zaposlenih obr. br. 01

Izvještaj o organizacionoj strukturi i kadrovima zaposlenim u zdravstvenim ustanovama obr.br.3-00-60

Izvještaj laboratorije ( bolničke i vanbolničke) obr. br. 02.2

Izvještaj o radu službe za medicinsku rehabilitaciju obr. br. 02.5., tab. 1,2,3

Oboljenja,stanja i povrede utvrđene u službi za zdravstvenu zaštitu žena obr. br. 3-02-61

Izvještaj o oboljenjima,stanjima i povredama utvrđenih u službi porodične medicine primarne zdravstvene zaštite obr. br. 3-02-60

Izvještaj o radu primarne zdravstvene zaštite obr. br. 02A, 02B

Izvještaj o radu službe za zdravstvenu zaštitu žena obr. br. 02.6, 02.6B, tab. 1, 2, 3

Izvještaj o radu specijalističkih službi obr. br. 02.4A, obr.br. 02B

Izvještaj o radu stomatološke zaštite obr. br. 02.1A, 02.1B

Izvještaj o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opće upotrebe, obr. br. 02.3

Godišnji izvještaj o porođajima tabela 1.

Izvještaj o radu primarne zdravstvene zaštite ,služba obiteljske medicine obr. br. 02.0B/1.

Izvještaj o radu higijensko –epidemiološke službe obr. br. 3-20-60

Izvještaj službe za plućne bolesti i tuberkulozom obr. br. 3-06-60

Individualni izvještaji: bolesničko – statistički listovi; prijava porođaja i prijava prekida trudnoće (samo prikupljanje).

Prikupljanje, obrada i izrada zbirnih i kumulativnih izvještaja

- Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva FBiH (Službene novine FBiH broj: 37/12)

polugodišnje, godišnje

2.

Promocija zdravlja i prevencija bolesti

 

-

 

2.1.

Obuka o zdravoj prehrani

Povećanje znanja i vještina stanovništva u očuvanju i unapređenju zdravlja, te prevenciji riziko faktora koji utiču na nastanak bolesti

- Zakon o zdr.zaštiti u FBiH (Sl. novine FBiH, broj: 46/10),

- SZO/WHO, Povelja iz Otawe

2.2.

Obuka o ličnoj higijeni

2.3.

Obuka o štetnosti pušenja

2.4.

Izrada promotivnih i preventivnih materijala

2.5.

Obilježavanje po Kalendaru zdravlja

3.

Edukacija zdravstvenih radnika

3.1.

Obuka zdravstvenih radnika - pripravnika

Usvajanje osnovnih znanja i upoznavanje o obavezama u oblasti javnog zdravstva

- Pravilnik o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika (Službene novine FBiH, broj: 06/11)

3.2.

Obuka zdravstvenih statističara sa terena

Povećanje znanja i vještina u ispunjavanju izvještajnih obrazaca

- Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva FBiH (Službene novine FBiH br: 37/12)

Obuka se odnosi na pravilno izvještavanje

4.

Obrada i izdavanje podataka za izradu seminarskih, maturskih i diplomskih radova

Na zahtjev korisnika vrši se obrada i izdavanje traženih podataka

-

Podaci se izdaju na zahtjev korisnika

5

Izrada standardnh studija

Izrada različitih studija i analiza neophodnih za planiranje i programiranje zdravstvene zaštite, organizacije kadrova i zdravstvene zaštite, analiza zdravstvenog stanja.

- Zakon o zdr. zaštiti u FBiH (Sl. novine FBiH,broj: 46/10)

Studija se izrađuje za zahtjev korisnika

 

Kurs higijenskog minimuma

Cijepljenje - imunizacija

Obavezni zdravstveni pregledi