Kontaktirajte nas: Ul. Dr. Irfana Ljubijankića bb7700 Bihać;
Više...
tel-fax:351-799; 351-800, e-mail: zjzusk@bih.net.ba,   Direktor: prim.dr.Zarina Mulabdić, spec.epidemiolog, tel-fax:351-799; 351-800, e-mail: zjzusk@bih.net.ba,   Služba socijalne medicine i organizacije zdravstva sa zdravstvenom...
Više...

Nalazite se na stranici:

Početna Usluge
Usluge

1 Usluge ispitivanja voda 12094
2 Usluge ispitivanja životnih namirnica 10569
3 Usluge Službe epidemiologije 7964
4 Usluge Službe higijene sa zdravstvenom ekologijom i sanitarnom hemijom 11365
5 Usluge Službe socijalne medicine i organizacije zdravstva sa zdravstvenom statistikom i informatikom 7656


Kurs higijenskog minimuma

Cijepljenje - imunizacija

Obavezni zdravstveni pregledi